Yönetim ve sistem danışmanı, basit bir tanımlama ile “işletme doktoru” olarak yorumlanır.Yönetim danışmanı, bağımsız ve objektif düşünür, analiz eder, rahatsızlığı teşhis eder, yorumlar, değerlendirir. Düzeltici ve önleyici stratejik planını hazırlar ve de gereken pozitif hamleleri zamanında yap(tır)arak, tedavi süreci başlatır. İşletme sahibi ve hizmet veren tüm kişiler, çalışma temposu, iş yoğunluğu veya duygusal yaklaşımlar sonucunda, “öngörü, tahmin, riskler, tehditler, pazar, ürün, müşteri analizi değerlendirmeleri, zamanlama, pazara tepki verme ve karar alabilme hızı” süreç içinde etki kaybına uğrar. Teknik olarak tanımlarsak, bu kısır sürece “Şirket körlüğü” denir. İşletme, yaşayan bir organizmadır ve beslenmeye, dış etkilerden korunmaya, tedaviye, yüksek motivasyona ve de gelişmeye  ihtiyacı vardır. bu noktada “Yönetim danışmanı” sürece dahil olur. Bilgi, tecrübe ve önerileri ile tedavi sürecini başlatır.

http://uemc11111.blogspot.com/

WordPress Theme