beden-diliHer insan düşüncelerini anlatmak için iletişim kurmak zorundadır.Kendini “doğru” algılatmak, anlaşılmak ve aynı zamanda da karşındakini doğru algılamak için uğraş verir. Kendimizi ifade etmek için sadece sözlü iletişim kurmak yeterli olmaz. Sözlerimizi pekiştirmek ve sağlıklı bir iletişim için beden dilimizin de düşüncelerimizi tanımlaması ve tamamlaması gerekmektedir.Bedenlerimiz iç dünyamıza giydiğimiz elbiselerimizdir. İnsan yaşamı boyunca bilerek veya farkında olmadan beden dilini kullanarak karşısındakilerle iletişime geçer. Ama kişi, kelimeleri kontrol ettiği gibi bedenini kontrol edemez. Kişinin asıl düşünceleri bedeninde gizlidir. Bedenimiz, olaylara, durumlara, duygu ve düşüncelere, kontrol ettiğimiz/edebildiğimiz kelimelerden daha farklı tepki verir. Böylece gerçek duygu ve düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden olur. Bir başka deyişle,beden dili  “gerçek”duygu ve düşüncelerimizin “dış dünyaya” yansıma biçimidir. Bu etkileşim, kişilerin sözel iletişimi ile birlikte, beden dili, giyimi ve aksesuarlarıyla birlikte yön bulur. Beden dili bu nedenle, öğrenilmesi gereken önemli bir iletişim aracıdır.

http://uemc11111.blogspot.com/

WordPress Theme