Kategori ve Raf Yönetimi

Günümüzde Perakendecilik açısından kategori yönetimi, satış noktaları tarafından, ürünün satışa sunulduğu alanın, ciro, devir hızı ve karlılık performansını arttırmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kategori ve raf yönetimi, hangi ürünlerin “doğru” satın alma ile satışa sunulacağı, ne kadar stok taşınacağı ve ürünlerin fiyatlama, sunum ve de alan kullanımını kapsamaktadır. Promosyon zamanlaması ile birlikte projelendirilen bu çalışmanın, hangi “Değerli” alanda satışa sunulacağının bilimsel çalışmasıdır. Ürünlerimizin tüketici ile buluşma noktası olan satış noktalarının, tedarikçi ve tedarik eden için özel bir proje ve planlama ile yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktalar, ürünün “kendini” tanıtacağı ve satın alma kararını verdireceği, Raf, Stand, Gondol, Sepet veya farklı değerli alanlardır. Bu alanları iyi yönetemediğimizde, hiçbir ürün hedeflediğimiz satış potansiyeline ulaşamaz. Kategori yönetimi, tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, satış ve kar amaçlarına ulaşmak için ürünleri stratejik işletme birimleri olarak belirli kategorilere ayıran bir perakende iş yönetim sürecidir. Her bir ürün kategorisinin ayrı birer stratejik işletme birimi olarak yönetilmesidir.

WordPress Theme