Satış ekibi

 1. Görev tanımı & bireysel uyum
 2. İş ve zaman planı verimliliği
 3. Yetkinlik gelişimi
 4. Bireysel “swot” analizi
 5. Çalışan memnuniyeti
 6. Çalışan iş performansı
 7. Çalışan imajının, işletme imajına uyumu
 8. Olumsuz yönlerin tespiti
 9. Ekip çalışması ve uyumu
 10. Bölümler arası sinerji ve uyum
 11. Gelişim, değişim ve iyileştirme süreç yönetimi
WordPress Theme