UEMC SUNUM / NBB Advisors Turkey Sunum 

     Faaliyetlerimiz:

 • Uluslararası standartta şirket değerlemesi,
 • Şirket Alımları,
 • Şirket Satışları,
 • Şirket Birleşmeleri (Evlilikleri),
 • Halka Arz Danışmanlığı,
 • Kurumsal Gözden Geçirme,
 • Finansal Gözden Geçirme,
 • Yatırım Alabilirlik Skoru Hesaplama,
 • Şirketin Değerini Artıcı Çalışmalar. Aile Şirketlerinde Yönetim Etkinliğini artırmak (aile anayasası),
 • Pazarlama ve Pazar Payı Artırma Çalışmaları
 • Kurumsallaşma Çalışmaları (iş akışları, organizasyon, şirket staratejisi)
WordPress Theme