Zaman yönetimi;

Her canlının yaşamak için zamana ihtiyacı vardır. Bu nedenle zaman elimizdeki en değerli varlığımızdır. Sonuç olarak ne yaparsak yapalım, zamanı doğru ve etkili kullanmalıyız. İyi planlama ve iyi bir yönetim ile zamanı etkili ve de verimli bir şekilde kullanabiliriz.Zaman yönetiminde esas hedef planlamadır. Doğru planlama, işimizi daha iyi yapmamızı sağlar. Üzerimizdeki zaman baskısı, strese neden olan ana sebeplerden biridir. İşletmedeki her bölüm ve içindeki her bireyin zaman yönetimini öğrenmesi ve uygulaması, işletme hedefi olmalıdır.Zaman yönetiminde asıl geçerli olan, kişinin kendisini yönetmesidir.”

WordPress Theme