Yönetici ve liderlik;

İşletmenin organizasyon yapısını yönetmek, yönlendirmek, kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde planlanarak kullanılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda tüm kaynakların yeni koşullara uyum sağlayacak şekilde yapılandırılarak, değişiminin sağlanması ve koordine edilmesidir. Yönetim ve liderlik kavramında ana hedef, yapılandırılan işletim sisteminin ve de işletenin(yönetici)işletmeye sağlayacağı faydadır. Bu nedenle farklı birimlerdeki her yönetici, birbirleriyle çatışmaya girmeden, sadece işletme hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalıdır. Yönetici, aynı zamanda iyi bir lider olma özelliğini içinde barındırmalıdır.

WordPress Theme