Toplam Kalite Yönetimi ilkeleri ve adımları

İşletmenin organizasyon yapısı içinde kaynak kalitesinin gelişimi ve kullanıma uygun hale getirilmesi için, Prosedür ve Proses adımlarının dünya standartları paralelinde gelişimini sağlamaktır. “Müşteri memnuniyeti” esas alınarak ürün veya hizmetin beklenti ve ihtiyaçlara uygun hale getirilmesidir. Ürün veya hizmet kalitesi bir sonuçtur ve sonucu belirleyen unsurlar standartlara uygun hale getirilmeli ve de geliştirilmelidir. O halde işletmenin ana hedefi; İç ve Dış müşteri memnuniyeti odaklı, beklentileri yerine getirmektir. Çalışan kaynakların eğitilmesi, bilgilendirilmesi, gelişimi, sürece olumlu etkisi ve yetkilendirilmesidir. Organizasyonunda çalışanların ekip anlayışla hareket ederek, ekip çalışma destekli tüm süreçlerin kesintisiz iyileştirilmesiyle profesyonel bir yapıya kavuşturulmasıdır. Bu olgunun bir “yönetim felsefesi” olmasıdır.

WordPress Theme