İkna etmek..;

“Kişinin karşısındaki kişi /kişileri bilerek, isteyerek ve farkında olarak harekete  geçirmek üzere motive etme sanatıdır.”

İş hayatımızda,Satışta, Sunuşta ve özel yaşamımızda  ikna etmek için, öncelikle iyi bir iknacının olması gerekmektedir. İyi bir iknacı,güvenilir,bilgili,iletişime açık, samimi ve saygılı bir yaklaşıma sahip olmalıdır ki, iletmek ve ikna etmek istediği mesajı doğru anlaşılsın ve de sonuca ulaşsın. Mesajın doğru anlaşılması ise, ikna sürecinin başarıyla devam etmesini sağlayan en önemli faktördür.

WordPress Theme