Halkla ilişkiler ve iletişim:

Halkla ilişkiler, kurum ve işletmelerin misyon ve de vizyon kavramlarını en iyi anlatabileceği güçlü bir iletişim aracıdır. Halkla ilişkiler, bir işletmenin kendi organizasyonu veya işletmenin dışındaki kişilerle iletişim kurarak kendini ifade etme yoludur. Aynı zamanda hedef kişi ve kuruluşların, işletmeye olan düşünce, davranış(tepki) ve güven duygusunun olumlu olarak işletmeye yansımasını sağlamaktır.

WordPress Theme