Merchandising;

İşletmenin ürettiği ürünlerini tüketiciyle hızlı ve doğru bir sergileme ile buluşturmaktır. Satış noktasında ürünün tüketiciyle baş başa kaldığı ve “sessiz satıcımız” olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Bu nedenle, her satış içinde “merchandising” stratejisini barındırır. Satış ekibi, satışını gerçekleştirdikten sonra, satış noktasındaki ürünün / ürünlerin tüketiciyle buluşmasını ve nihai satışın gerçekleşmesini sağlamalıdır. Bunu yaparken de izlenen yöntem ve stratejilerin sergileme noktasındaki tekniğinin Pazar koşulları ile pekiştirilmesi ve geliştirilmesidir. Sergileme tekniğinin esas hedefi ürün satışlarının nokta bazında artışını sağlamak ve dolayısıyla da nokta performansını yükseltmektir. Aynı zamanda, işletme satışlarının da yükselmesini gerçekleştirmektir.

WordPress Theme