Ekip çalışması ve toplam performans;

Aynı hedef etrafında toplanmış birimler ve birim çalışanlarının, birlikte uyum içinde olmaları gerekmektedir. Ekip olma özelliklerini taşıyan her birim, başarılı olacaktır.“Hedefler, problemler ve sonuçlar ortaktır. Birlikte çözüme kavuşturulmalıdır.”Ekip üyelerinin ayrı özellik ve becerileri ve de tecrübeleri, işine ve işletemeye katma değer yaratmalıdır. Her üye, kendi görev ve sorumluluklarının bilincinde hareket ederek çalışırsa, başarı elde etme o denli hızlı gerçekleşecektir. Sonuç olarak da, işletme içinde kaynak kalitesi yükselecektir. Çünkü, sinerji farklılıktan doğar. Her üyenin bilgisi, becerisi, tekniği, özellikleri, üstlenilen roller ve sorumluluklar, yapılacak işin tamamlayıcısı olmalıdır.

WordPress Theme