Kategori ve Raf Yönetimi

Kategori ve Raf Yönetimi

Günümüzde Perakendecilik açısından kategori yönetimi, satış noktaları tarafından, ürünün satışa sunulduğu alanın, ciro, devir hızı ve karlılık performansını arttırmak amacıyla kullanılan bir tekniktir. Kategori ve raf yönetimi, hangi ürünlerin “doğru” satın alma ile satışa sunulacağı, ne kadar stok taşınacağı ve ürünlerin fiyatlama, sunum ve de alan kullanımını kapsamaktadır. Promosyon zamanlaması ile birlikte projelendirilen bu çalışmanın, hangi “Değerli” alanda satışa sunulacağının bilimsel çalışmasıdır. Ürünlerimizin tüketici ile buluşma noktası olan satış noktalarının, tedarikçi ve tedarik eden için özel bir proje ve planlama ile yönetilmesi gerekmektedir. Bu noktalar, ürünün “kendini” tanıtacağı ve satın alma kararını verdireceği, Raf, Stand, Gondol, Sepet veya farklı değerli alanlardır. Bu alanları iyi yönetemediğimizde, hiçbir ürün hedeflediğimiz satış potansiyeline ulaşamaz. Kategori yönetimi, tüketici ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak, satış ve kar amaçlarına ulaşmak için ürünleri stratejik işletme birimleri olarak belirli kategorilere ayıran bir perakende iş yönetim sürecidir. Her bir ürün kategorisinin ayrı birer stratejik işletme birimi olarak yönetilmesidir.

Yönetim Danışmanın İşletmeye Katkısı

Yönetim ve sistem danışmanı, basit bir tanımlama ile “işletme doktoru” olarak yorumlanır.Yönetim danışmanı, bağımsız ve objektif düşünür, analiz eder, rahatsızlığı teşhis eder, yorumlar, değerlendirir. Düzeltici ve önleyici stratejik planını hazırlar ve de gereken pozitif hamleleri zamanında yap(tır)arak, tedavi süreci başlatır. İşletme sahibi ve hizmet veren tüm kişiler, çalışma temposu, iş yoğunluğu veya duygusal yaklaşımlar sonucunda, “öngörü, tahmin, riskler, tehditler, pazar, ürün, müşteri analizi değerlendirmeleri, zamanlama, pazara tepki verme ve karar alabilme hızı” süreç içinde etki kaybına uğrar. Teknik olarak tanımlarsak, bu kısır sürece “Şirket körlüğü” denir. İşletme, yaşayan bir organizmadır ve beslenmeye, dış etkilerden korunmaya, tedaviye, yüksek motivasyona ve de gelişmeye  ihtiyacı vardır. bu noktada “Yönetim danışmanı” sürece dahil olur. Bilgi, tecrübe ve önerileri ile tedavi sürecini başlatır.

http://uemc11111.blogspot.com/