Dilin Büyüsü: Konuşma Sanatı

dilin-buyusuİnsan neslinin gelişimi içinde, onu diğer canlılardan ayıran , bilinçliğinin en temel enstrümanıdır dil. Konuşulan kelimler zihinsel deneyimlerimiz, yazı ise, kelimelerin sembolleridir. Konuşmak, biz insanların anlaşmak için kullandığımız en etkili iletişim yoludur.Dikkat edersek, konu(ş)mak sözcüğündeki “ş” harfi beraberlik anlamını yükler sözcüğe.O halde, en etkili iletişim aracımız olan konuşmayı becerebiliyor muyuz? Kendimizi karşımızdakilere iyi anlatabilmişsek iyi konuşabiliyoruz demektir. Kelimelerin “sözlük” anlamları mıdır onları sihirli yapan..?Yoksa, kurduğumuz cümlenin içindeki yeri midir cümleliyi anlamlandıran? Asıl sihir, kelimenin cümlenin içindeki oturttulduğu yerdir. Şairler, yazarlar, talkshow ustaları, politikacılar, satış temsilcileri(eğitimli),besteciler.., tüm bunlar, başarılarını dilin büyüsüne borçludurlar.Kimse Shakespear okudu diye,Shakespear olamaz.Ama, eğitimle iyi bir konuşmacı olabilir.Shakespear’in “Jül Sezar”eserinde,Jül Sezar’ın öldürülmesinden sonra, Sezar’ın  “gerçek” dostu  Antuan’ın Kapitol önünde halka yaptığı konuşma, dilin büyüsüne çok iyi bir örnektir. Düşüncelerini “sihirli” bir dille anlatabilirse kişi karşısındakileri etkiler. Sözcüklerimize yüksek duygu yüklenmiş, heyecanı ve bütün hisleri coşturan, harekete geçiren bir dil kullanılmalıdır. Bu “sihirli” gücü kelimeler aracılığı ile nasıl kullandığımız önem kazandırır bize ve karşımızdakilere. Kelimeler aracılığıyla herhangi birini dünyanın en mutlu, en mutsuz,en kederli, en kızgın insanı yapabiliriz. Zihinsel dünya “algı” modelimiz olan dil, aynı zamanda algıla(n)ma etkisi de yaratır. Bu nedenle üzerinde önemle durulması ve mutlaka eğitimle geliştirilmesi gerekir.

http://uemc11111.blogspot.com/

Sessiz Dilimiz: Bedenimiz

beden-diliHer insan düşüncelerini anlatmak için iletişim kurmak zorundadır.Kendini “doğru” algılatmak, anlaşılmak ve aynı zamanda da karşındakini doğru algılamak için uğraş verir. Kendimizi ifade etmek için sadece sözlü iletişim kurmak yeterli olmaz. Sözlerimizi pekiştirmek ve sağlıklı bir iletişim için beden dilimizin de düşüncelerimizi tanımlaması ve tamamlaması gerekmektedir.Bedenlerimiz iç dünyamıza giydiğimiz elbiselerimizdir. İnsan yaşamı boyunca bilerek veya farkında olmadan beden dilini kullanarak karşısındakilerle iletişime geçer. Ama kişi, kelimeleri kontrol ettiği gibi bedenini kontrol edemez. Kişinin asıl düşünceleri bedeninde gizlidir. Bedenimiz, olaylara, durumlara, duygu ve düşüncelere, kontrol ettiğimiz/edebildiğimiz kelimelerden daha farklı tepki verir. Böylece gerçek duygu ve düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden olur. Bir başka deyişle,beden dili  “gerçek”duygu ve düşüncelerimizin “dış dünyaya” yansıma biçimidir. Bu etkileşim, kişilerin sözel iletişimi ile birlikte, beden dili, giyimi ve aksesuarlarıyla birlikte yön bulur. Beden dili bu nedenle, öğrenilmesi gereken önemli bir iletişim aracıdır.

http://uemc11111.blogspot.com/